Søvnvejledning 6 ugers forløb

(CBTI kognitiv adfærdsterapi – søvnløshed)

Fokuseret indsats, med det sigte at forbedre kvaliteten af din søvn, hvor du udfylder en søvndagbog i 14 dag, som danner udgangspunktet for ændringer vi i samarbejde planlægger. 1. gang er 1,5 times konsultation med akupunktur som tilvalg uden merpris. Derefter er der telefonisk ugentlig opfølgning 6 gange.

Traditionel kinesisk akupunktur (TCM)

TCM er et system, der anvendes til at diagnosticere og behandle en bred vifte af sygdomme.

Baggrunden for systemet, ligger over 4000 år tilbage, nedfældet af kinesiske læger og videnskabsfolk, og er blevet videreudviklet lige siden. I dag benyttes akupunktur i stigende grad i Vesten, som benyttes som et alternativ til at indtage medicin. Herved undgås medicinens utallige bivirkninger.

Mennesket betragtes, indenfor TCM som en helhed, hvor det allervigtigste er, at der er balance mellem det fysiske, psykiske og den enkeltes omgivelser. Opstår der ubalancer, kan dette resultere i sygdom.

TCM arbejder ud fra at kroppen er dækket af baner, kaldet meridianer, hvorigennem der flyder livsenergi – kaldet Qi. Dette flow bremses ved ubalancer, og her kan akupunkturen genoprette strømmen af Qi.

Akupunkturen genskaber balancen hos den enkelte, ved at anvende punkter, der nøje udvælges, ved en samtale, hvor diagnosen stilles. Her benyttes tungediagnose, hvor behandleren ser på tungen, samt pulsdiagnose, hvor pulsen på begge håndled vurderes.

Moderne Akupunktur (BMA)

Denne metode har sin oprindelse hos John Boel fra Aulum. Denne type akupunktur behandler kroppen, via nervesystemet, ud fra bestemte punkter omkring leddene.

Herved behandles forskellige segmenter af kroppen. Alle led er brugbare, men nogle har vist sig at være mere effektive end andre.

Når punktet behandles, stimuleres nervesystemet, og kroppens egen helingsproces genstartes, så smerterne fortager sig. BMA indeholder 10 forskellige undermetoder, som kan benyttes enkeltvis, men også komplimenterer hinanden.

Cupping

Cupping foregår med sugekopper, der enten føres hen over meridianbaner ( fx på ryggen), eller sidder på kroppen i 5-10 minutter. Herved skaber undertrykket fra koppen en frigivelse af affaldsstoffer, som får stagnationer og ømheder til at løsne sig.

Moxa

Moxa er en behandlingsform, styrker immunforsvaret og arbejder i dybden. Via en cigar, lavet af tørret gråbynke, varmer man udvalgte akupunkturpunkter, og herved sendes ekstra energi rundt i kroppen.

Dette stimulerer kroppens helbredende kræfter. Moxa cigaren tændes og holdes 2 cm fra huden. Varmen føles som en let sitren, og man kan mærke gennemstrømningen forøges i det givne område.